Dienstenwijzer, zoals gebruikt tot 01-01-2013


Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres
Onze gegevens luiden: Adviesbureau Centaura, Sparjeburd 2, 8409 CK Hemrik Tel./fax: 0516-471 727 / 637 e-mail: info@centaura.nl website: www.centaura.nl

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12012036

Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Levensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen
  • Beleggingsobjecten
  • Elektronisch geld
  • Spaarrekeningen
  • Betaalrekeningen

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (verder Kifid), postbus 93257, 2509 AG Den Haag, website www.kifid.nl . Wij zijn aangesloten bij Kifid onder aansluitnummer 300.008128.

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar of aanbieder van beleggingsobjecten waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

 

Eind 2012 heeft Adviesbureau Centaura al haar bemiddelings- en adviesactiviteiten beëindigd en heeft sinds 01-01-2013 geen vergunning meer van de AFM.