Tectona Forestry


Het Nederlandse bedrijf Tectona Forestry met teakhoutplantages in Brazilië, behoort tot een van de beste teakhoutplantages ter wereld:. U investeert in FSC gecertificeerde teakhoutplantages met bewezen hoge kwaliteit en volumegarantie.
Vanaf 2009 bedruipt de plantage zichzelf uit de opbrengsten van tussenkappen en worden er, bij voldoende beschikbaarheid, alleen nog van investeerders teruggekochte participaties aangeboden.

Uw investering in Tectona Forestry voldoet duidelijk aan de 3 P's van People, Planet, Profit: Naast een uitstekend rendement (Voor rekenvoorbeelden kunt u hier kijken.) draagt uw investering ook bij aan duurzame werkgelegenheid, een schoner milieu en behoud van het regenwoud.
Uw investering is financieel, ecologisch en maatschappelijk verantwoord!

Tectona Forestry heeft sinds 2007 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten, bekend onder nummer: 12006118.

De belangrijkste voordelen om voor Tectona Forestry te kiezen, zijn:

  1. Tectona is zelf veruit de grootste investeerder in de plantages. Slechts 1/6-deel van de teakopstand is aan investeerders verkocht. Dit staat borg voor een zorgvuldige keuze van de plantlocaties en garandeert een optimaal onderhoud.
  2. Tectona heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo hebben zij het FSC-keurmerk, ontvangen de medewerkers een goede salariëring, onderwijs, voedselpakketten en de noodzakelijke medische zorg.
  3. Volumegarantie: Tectona garandeert u bij de eindkap een vaststaande, hoge houtproductie. Deze volumegarantie kan Tectona afgeven, omdat ze een groot gedeelte van haar teakparticipaties niet verkoopt.
  4. De looptijd van uw investering in 1998 aanplant is minder dan 10 jaar !
  5. De opbrengst is niet afhankelijk van het sentiment op de beurs, wat een hoop stress wegneemt. En door de groei van het hout groeit uw vermogen mee. Dit is onafhankeijk van economische factoren
  6. De investering levert via de binding van koolstof (CO2) een positieve bijdrage aan het mondiale milieu (tegengaan broeikaseffect). Een hectare teakbos neemt ongeveer 10 ton CO2 per jaar op, wat gelijk is aan de jaarlijkse CO2-uitstoot veroorzaakt door een gemiddeld Nederlands gezin.
    "CO2-compensatie wordt nu uw Groeiend Vermogen"!

Een investering in Tectona Forestry is uitstekend geschikt voor schenkingen aan kinderen en nalatenschapsplanning. Maar ook voor (een gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek aan het einde van de looptijd en voor een aanvulling op uw pensioen.

Een nadeel ten opzichte van een investering in aandelen/obligaties is de geringere verhandelbaarheid. Het is dus belangrijk dat u een lange termijn visie heeft voor de komende 10 jaar.

Ook pensioenfondsen in binnen- en buitenland investeren steeds vaker in plantagebossen. "Door de gunstige relatie tussen risico en rendement en de ongevoeligheid voor fluctuaties op de financiële markten is investeren in bosbouw een meer dan interessante optie", is de beredenering van deze pensioenfondsen.

Voor rekenvoorbeelden kunt u hier kijken.

 

Eind 2012 heeft Adviesbureau Centaura al haar bemiddelings- en adviesactiviteiten beëindigd en heeft sinds 01-01-2013 geen vergunning meer van de AFM.