Financiële planning


Financiële planning is een integraal advies over uw financiële toekomst.
Kan ik me veroorloven eerder te stoppen met werken, en bijvoorbeeld óók de studie van mijn kinderen betalen? En hoeveel pensioen heb ik dan? Op dit soort vragen geeft Financiële planning een helder antwoord. Ook brengt het de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden in kaart, zodat u kunt beslissen of u die risico’s wilt verzekeren. Financiële planning geeft duidelijkheid en rust.

Een gecertificeerd financieel planner is een natuurlijk persoon die is toegelaten tot het register van de Stichting Certificering FFP. Deze stichting stelt zich ten doel om de kwaliteit van het aanbod van financieel planners inzichtelijk te maken; daartoe zijn regels en een norm (het keurmerk FFP) gesteld. Uitsluitend gecertificeerd financieel planners mogen gebruik maken van de titel FFP achter hun naam.

Eigenaar en oprichter Jan van Stiphout was tot het einde van de activiteiten van Adviesbureau Centaura (eind 2012) gecertificeerd financieel planner FFP.

De hoge kwaliteitseisen van de FFP hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis, als gedrag en aanspreekbaarheid. De vakinhoudelijk kennis wordt getoetst bij de toelating. Gedurende de certificering wordt de kennis bijgehouden door permanente educatie.

Het gedrag en de aanspreekbaarheid zijn vastgelegd in de Gedragscode van de FFP, die bij de toelating tot het register door elke gecertificeerd financieel planner wordt onderschreven. De Commissie van Toezicht van de FFP ziet toe op de naleving van de Gedragscode en behandelt in dat kader geschillen en klachten.