Sparen


"Sparen voor later" is een veel gehoorde kreet. Wat we hiermee bedoelen te zeggen is zorgen voor een reservepotje. Enerzijds voor voorziene en onvoorziene uitgaven op de korte termijn en anderzijds letterlijk voor "later", denk hierbij bijvoorbeeld aan aanvulling op uw AOW - en / of pensioenuitkering.

Sparen doen we bij een bank in de vorm van een spaarrekening of een deposito. We ontvangen een gegarandeerd rendement (rente) en kunnen, indien gewenst, makkelijk over het geld beschikken. Daarnaast hebben we ook de garantieregeling (officieel: Depositogarantiestelsel) van De Nederlandse Bank (DNB) voor het geval er iets met uw bank en uw spaarcenten mocht gebeuren. Het grote voordeel van sparen is dus dat u binnen bepaalde grenzen geen risico loopt. Een nadeel kan zijn dat u het rendement (rente) aan de lage kant vindt. Tot hier is alles dus prima geregeld.

Maar wat doet de bank met uw centen? Gaan ze hier op een duurzame manier mee om of wordt het bijvoorbeeld belegd in de wapenindustrie (de discussie over de pensioenfondsen en clusterbommen herinnert u zich vast nog wel). Gelukkig worden de meeste banken steeds duurzamer. Er zijn echter twee banken welke vanaf hun oprichting een duurzaam beleid voeren en er derhalve dan ook bovenuit springen. We hebben het hier over de ASN-bank en de Triodosbank.

Een spaarrekening bij deze twee banken openen kunt u heel makkelijk zelf via internet. Klik in bovenstaande alinea op de naam van de bank naar uw keuze en u komt op de betreffende website terecht.

Voor meer informatie over duurzaam sparen kunt u ook een kijkje nemen op:Duurzaam Sparenpagina.

Let op: Willekeurig welke bank u kiest, is het goed om te weten dat internetspaarrekeningen in de meeste gevallen het hoogste rendement (rente) bieden. Daarbij moet u wel goed opletten of er sprake is van beperkende voorwaarden. Kiest u voor een deposito dan kunt u een bepaalde periode niet over u geld beschikken of er gelden ontbindende voorwaarden.